اخبار مجتمع

منشور انضباطی و تربیتی دانش آموزان مجتمع آموزشی سلمان فارسی

منشور انضباطی و تربیتی دانش آموزان مجتمع آموزشی سلمان فارسی

 

ردیف

عنوان

حضور به موقع در مجتمع و مراسم صبحگاه

1

وظایف انضباطی دانش آموز

رعایت نظم در صف صبحگاه ، حیاط مجتمع و راهروی ساختمان

2

ورود سریع به کلاس بعد از زنگ تفریح

3

رعایت بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی (ریختن آشغال در ظروف زباله به تفکیک کاغذ، پلاستیک و ... توجه به پاکیزگی کیف و کفش و لباس و کتاب و ...  خود

4

نداشتن غیبت غیر موجه و عدم تکرار غیبت موجه

5

اصلاح به موقع موی سر، استفاده نکردن از ژل و هر نوع مد خارج از عرف مجتمع و آموزشگاه

6

اطلاع رسانی فوری اولیا به معاون مربوطه در مورد غیبت یا تاخیر دانش آموز

7

عدم ایراد هر گونه خسارت به اموال مجتمع و دیگران از قبیل میز و صندلی، دیوار، لباس، کیف و کتاب و ...

8

عدم تجمع و شلوغی در راهرو قبل از ورود دبیر

9

انضباط شایسته در کلاس درس طبق گزارش دبیر یا نماینده ی کلاس

10

(اجتناب از رفتارهایی که موجب اخراج از کلاس می شود (انضباطی – درسی

11

هماهنگی با دبیر و معاون مجتمع در صورت نیاز به خروج اضطراری از کلاس یا مدرسه

12

پوشیدن لباس فرم، عدم استفاده از شلوار جین، بلوزهای آرم دار و ...

13

همراه نداشتن گوشی موبایل، CD man,mp3player و اشیا ممنوعه و اخلال در نظم مجتمع

14

عدم استفاده از هر نوع مواد خوراکی و آدامس در کلاس (سرو غذا و مواد خوراکی فقط در حیاط مجتمع مجاز می باشد. )

15

توجه به تذکرات انضباطی مسئولین مجتمع

16

به همراه داشتن لوازم آموزشی از قبیل کتاب، جزوه، دفاتر مربوطه

1

وظایف آموزشی دانش آموز

انجام تکالیف خواسته شده از طرف دبیران

2

شرکت در کلیه فعالیت های علمی و تلاش برای کسب موفقیت

3

حضور به موقع و راس ساعت مقرر در جلسات آزمون های پایانی

4

همراه نداشتن جزوه و کتاب و رعایت سایر مقررات امتحانات

5

رعایت کلیه موارد و تذکراتی که در هر امتحان توسط مسئولین اعلام می شود

6

تلاش برای ارتقاء معدل نسبت به نوبت و سال قبل

7

شرکت فعال در مسابقات و فعالیت های فرهنگی و هنری

1

وظایف تربیتی دانش آموز

شرکت فعال در مراسم و مناسبت های مدرسه (نماز جماعت، اعتقادی، مذهبی، تربیتی)

2

رعایت تکریم و احترام نسبت به دبیران، کادر اجرایی و سایر دانش آموزان مجتمع

3

رعایت حقوق دیگر دانش آموزان و ارتباط منطقی و مناسب با آن ها

4

پرهیز از به کار بردن کلمات ناشایست و خارج از شان دانش آموز

5

پرهیز از خرید و فروش وسایل و ... در مدرسه

6

هر گونه فعالیت خارج از برنامه آموزشی مجتمع باید با اطلاع و هماهنگی مسئولین مجتمع صورت گیرد

1

موارد خاص

دانش آموز پس از تعطیلی مجتمع به هیچ عنوان نباید بدون هماهنگی در آموزشگاه حضور داشته باشد

2

حضور به موقع اولیای دانش آموز در صورت دعوت آموزشگاه

3

پاسخ به موقع به پیام ها و نامه هایی که توسط آموزشگاه داده می شود

4

رعایت نظم و انضباط و عدم اخلال در سرویس و عدم ایجاد مزاحمت برای سایرین در سرویس (BUS)

5

موارد ویژه که موجب کسب امتیاز در طول سال می گردد

امتیاز

موارد ویژه کسب امتیاز

ردیف

 

اصلاح به موقع موی سر، پوشیدن لباس فرم، بهداشت فردی و استفاده نکردن از ژل و غیره

1

 

حضور به موقع در صبحگاه و کلاس و عدم غیبت از کلاس و مدرسه

2

 

رعایت ادب و اخلاق و داشتن رفتار مناسب و مطلوب در کلاس و مجتمع

3

 

کسب موفقیت در کلاس و درس و به ویژه آزمون های مستمر و پایانی

1

 

ارتقاء رتبه و معدل نسبت به سال قبل و نوبت قبل

2

 

کسب موفقیت در مسابقات علمی مرحله مجتمع و مرحله سرپرستی

3

 

کسب رتبه های اول تا سوم در امتحانات

4

 

حضور در نماز جماعت

1

 

مشارکت در برنامه های مذهبی، علمی و فرهنگی مجتمع و مسابقات فرهنگی و هنری

2

     

*******************

مواردی که موجب کسر نمره انضباط ، دعوت از ولی و اخراج موقت می گردد عبارت است از :

 

1. تاخیر و غیبت های مکرر، عدم رعایت بهداشت فردی، نامناسب بودن ظاهر و پوشیدن لباس های نامناسب

2. همراه داشتن موبایل ،CD man,mp3player و وسایل غیر ضروری

3. استفاده از جملات زشت و نامناسب و برخورد نامناسب با سایرین

4. تخریب اموال و امکانات در اختیار

 

مواردی که موجب اخراج موقت و دائم می گردد:

 

1. درگیری فیزیکی و همراه داشتن سیگار و موارد مشابه آن

2. ایجاد رعب و وحشت در میان دانش آموزان از طریق وسایل محترقه و اشیاء ممنوعه

3. اخلال در محیط کلاس و مجتمع از جمله ایجاد صدای نامناسب و خارج از شئونات دانش آموزی