اخبار مجتمع

توزیع کارنامه ماهانه دوره اول و دوم متوسطه Distribution of Monthly Result for 1 st and 2 nd Grade of Middle Section

براساس تصمیم شورای مجتمع و به منظور آگاهی مستمر اولیاء از وضعیت تحصیلی تربیتی فرزندانشان و بر اساس برنامه ریزی قبلی روز پنج شنبه مورخ 95/8/6  از ساعت 13 الی 15 کارنامه ماهانه مهرماه دوره اول و دوم متوسطه به اولیاء تحویل گردید . در این زمان دبیران در کلاسهای خود حضور داشتند و اولیاء در خصوص وضعیت فرزندان خود با دبیران ملاقات و گفتگو نمودند و راهنماییهای لازم در خصوص هدایت دانش آموزان به مسیر درست مطالعه و رعایت رفتار مناسب دریافت نمودند .