اخبار مجتمع

برگزاری نماز جماعت

روز دوشنبه مورخه 95/7/26 نماز جماعت با حضور پرشور دانش آموزان و همکاران فرهنگی درمحل  نمازخانه مجتمع سلمان فارسی برگزار گردید .