اخبار مجتمع

برگزاری مراسم صبگاهی به مناسبت صلح جهانی

روز پنجشبه 18/6/95 به مناسبت هفته صلح جهانی مراسمی با حضور دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مجتمع آموزشی سلمان فارسی  برگزار گردید.

 

در این مراسم مدیریت محترم ضمن تبریک هفته صلح جهانی دانش آموزان و اولیا محترم را به آگاهی یافتن از اوضاع جهانی خصوصا منطقه خاورمیانه رهنمون کرده و خواهان صلح و دوستی بین دولتهای مسلمان شدند. در پایان دانش آموزان با در دست داشتن تراکت هایی از صلح و دوستی،خشم،جنگ، حملات سایبری و غیره نمایش خوبی را اجرا کردند و نشان دادند که صلح و دوستی بهترین راه زیستن در جهان اکنون است.