چگونه با کودکان و نوجوانان صحبت کنیم؟

 بچه ها بیشتر اوقات کلماتی ندارند تا به وسیله آنها بگویند چه احساسی دارند و همیشه هم متوجه نمی شوند وقتی از آنها سؤالاتی می پرسیم به دنبال چه چیزی هستیم. بنابراین اگر می پرسید امروز چطور گذشت و با بی اعتنایی کودک مواجه می شوید به این دلیل نیست که می خواهد چیزی را از شما پنهان کند. این رفتار به این دلیل است که نمی فهمد احتمالاً به چه دلیلی می خواهید جواب این پرسش را بدانید و یا نمی داند علاقه مندید درباره کدام بخش روز بدانید.

بنابراین پرسش هایتان را مشخص تر بپرسید. به عنوان مثال می توانید بپرسید بهترین اتفاقی که امروز برایت افتاده چه بوده؟ سخت ترین اتفاق امروز چه بوده؟ و البته دانستن این موضوع باید کمک کند واقعاً گوش کنید. ما اغلب به طور کامل توجه مان را معطوف بچه ها نمی کنیم.

به جای این که از بچه ها بپرسید چه احساسی دارند سعی کنید با احساسات شان مواجه شوید. به عنوان مثال کودک به خانه می آید و می گوید:«من از تمام بچه های کلاس نفرت دارم» اولین واکنش تان ممکن است این باشد که بگویید «این حرف خوبی نیست که می گویی» یا «این قدرها هم نمی توانند بد باشند». در این شرایط باید سعی کنیم به جای مفهوم حرف هایش به احساسش توجه کنیم. به این ترتیب که به کودک کمک کنیم کلمات دیگری پیدا کند تا احساساتش را بیرون بکشیم. برای این کار می توانیم جمله ای مانند این را بگوییم که «مثل این که روز واقعاً بدی داشتی» تا بتوانیم به کودک کمک کنیم درباره احساسش به شیوه متفاوتی صحبت کند.

در رابطه با بچه های کوچک تر، اشارات بصری و بازی ها روش مفیدی برای کنار هم چیدن موضوعات اند. اگر می خواهید بفهمید بچه ها در مدرسه با چه کسانی بازی می کنند، می توانید از آنها بخواهید تصویری از دوستان شان بکشند. تکرار حرف های بچه های کوچک تر برای خودشان باعث می شود احساس کنند شنیده می شوند. اگر در حال صحبت کردن درباره موضوعات دشوارید، آنها را به تکه های قابل کنترل ومدیریت شده تجزیه کنید.

درباره نوجوانان باید گفت که اگر در کنار مکالمه با آنها در حال انجام دادن کار دیگری باشید اغلب بهتر پاسخ می دهند برای این که مجبور نیستند با شما تماس چشمی زیادی داشته باشند. حتی می توانید حین شست و شو و یا هنگام رانندگی با آنها صحبت کنید.

با اندکی طنز می توانید به خنثی کردن تنش ها کمک کنید. تماشای فیلم همراه با بچه های بزرگ تر هم می تواند روش خوبی برای طرح موضوعات دشوار باشد.

چند نکته

* با بچه های کوچک تر فعالیت های تصویری انجام دهید تا به آنها کمک کنید برایتان توضیح دهند موضوع چیست.

* به آن چه درباره اش صحبت می کنند احترام بگذارید. این جمله را نگویید که این فقط یک نگرانی احمقانه است.  

* با به کارگیری روش های خوب ارتباطی با بزرگسالان دیگر الگویی برای بچه ها باشید. بگذارید بچه ها ببینند که شما استدلال می کنید و سازنده اید.

 

تقویم شمسی