اخبار مجتمع

بازدید دانش آموزان از دانشگاه علوم پزشکی الخلیج Al Khaleej students visit the University of Medical Sciences

روز دوشنبه مورخ 95/11/25  جناب آقای کر دبیر محترم شیمی مجتمع آموزشی سلمان فارسی در معیت  سرکار خانم کاظمی مسئول محترم بهداشت مجتمع به همراه 24 نفر از دانش آموزان پایه سوم و چهارم رشته تجربی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده توسط برادر ارجمند جناب آقای اعلم کمالی ساعت 9 صبح حرکت و ساعت 10 صبح در محل مورد بازدید حضور یافته و با استقبال گروه مستقبلین دانشگاه علوم پزشکی الخلیج عجمان وتوضیحات سرپرست گروه و مترجم مربوطه که ازدانشجویان ایرانی  دانشگاه بودند بازدید آغاز و ساعت 13  همان روز با انتقال دانش آموزان به مجتمع آموزشی سلمان فارسی پایان یافت .

لازم به ذکر است که در جریان بازدید از

  • سالن تشریح کالبد انسان
  • سالن آزمایشگاه محلول سازی برای دارو سازی
  • سالن آزمایشگاه دارو سازی( تهیه قرص)
  • سالن ازمایشگاه دندانپزشکی
  • سالن انجام کارهای اولیه برای بیماران اورژانسی بر روی ماکت و مدل های انسانی
  • سالن فیزیوتراپی

بازید به عمل آمد که در هریک از مراحل بازدید توضیحات کامل توسط اساتید مربوطه و مترجم آن و جناب آقای کر به دانش آموزان ارائه گردید .

اردوی دانش آموزی پارک زعبیل Park Zbyl Student Camp

روز یکشنبه مورخه 95/11/10 اردوی علمی ، ورزشی ، تفریحی مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی سلمان فارسی در پارک زعبیل دبی با حضور همه دانش آموزان و معلمین برگزار و دانش آموزان با مسابقه طناب کشی ، فوتبال و دیگر ورزش ها یک روز شاد را سپری کردند .

اردوی دانش آموزی کمپ شبانه در صحرا Overnight in the desert camp, student camp

به منظور آشنایی دانش آموزان با زندگی گروهی و آشنایی با طبیعت و زندگی در صحرا اردوی دانش آموزی به صورت کمپ شبانه در تاریخ 95/9/18 برای دانش آموزان دوره اول متوسطه برگزار گردید و در این کمپ دانش آموزان با مهارتهای زندگی ، مسئولیت پذیری و انجام وظایف شخصی آشنا شدند و زندگی در صحرا را تجربه نمودند .