اخبار مجتمع

برگزاری کارگاه آموزشی Workshop KHDA _ KHDA

روز دوشنبه مورخه 96/2/25 کارگاه آموزشی KHDA   با حضور دکتر کنته مدیر مدرسه اینترنشنال آمریکایی در مجتمع آموزشی سلمان فارسی برگزار گردید . در این کارگاه دکتر کنته در خصوص وظایف معلمان در کلاس درس و خود ارزیابی معلمان از کلاس درس و دانش آموزان ، خود ارزیابی مدیر مدرسه ، حضور اولیاء در مدرسه ، روابط مدیر مدرسه با دانش آموزان و معلمان از نظر KHDA   سخنانی بیان کردند و در پایان به سئوالات همکاران پاسخ لازم ارائه شد و جناب آقای فرهادی از زحمات ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند .