اخبار مجتمع

برگزاری جشن فارغ التحصیلی Celebrate Graduation

روز پنج شنبه مورخه 96/2/21 مراسم جشن فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی و کارودانش با حضور دانش آموزان و اولیاء آنان ، دبیران مقطع دوم متوسطه و همکاران اداری در سالن باشگاه ایرانیان دبی برگزار گردید . در این مراسم جناب آقای فرهادی مدیریت محترم مجتمع سلمان فارسی ضمن عرض خوشامد گویی به مدعوین محترم در خصوص نقش علم و دانش در زندگی و چگونگی بکارگیری آن در خدمت به جامعه و انسانیت سخنانی ایراد و در پایان از زحمات  دست اندرکاران این جشن سپاسگزاری نمودند.