اخبار مجتمع

اهداء لوح تقدیر به دانش آموزان Honorable Mention awarded to students

روز دوشنبه مورخه 96/2/18 بر اساس هماهنگی بعمل آمده لوح تقدیر صادره از سرپرستی مدارس جهموری اسلامی ایران به همراه هدیه نقدی به نفرات برتر مسابقات مختلف فرهنگی ، هنری ، علمی دوره متوسطه اول و دوم مرحله سرپرستی در حضور دانش آموزان و دبیران توسط جناب آقای فرهادی فرد اهداء گردید و موفقیت در تمام مراحل زندگی را برایشان آرزو نمودند.