اخبار مجتمع

اهداء تقدیرنامه به همکاران فرهنگی Certificate awarded to cultural cooperation

روز دوشنبه مورخه 96/2/18 به مناسبت هفته معلم جناب آقای فرهادی در جمع همکاران فرهنگی حاضر و از آنان تقدیر و تشکر بعمل آوردند و در همین راستا تقدیر نامه صادره از سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی به همراه بن غذا ی خانواده را به همکاران اهداء نمودند.