اخبار مجتمع

توزیع کارنامه Karnama distribution

روز یکشنبه 96/2/17 بر اساس مصوبه شورای مجتمع نتیجه ارزیابی مستمر نوبت دوم متوسطه اول و دوم از ساعت 12 الی 14 به اولیاء تحویل گردید اولیای دانش آموزان پس از دریافت کارنامه در رابطه با وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندشان با دبیران ملاقات و گفتگو نمودند .