اخبار مجتمع

برگزاری مسابقات رایانه Competitions computer

براساس برنامه ریزی های بعمل آمده مسابقات رایانه با میزبانی مجتمع آموزشی سلمان فارسی روز شنبه 96/2/9 برگزار گردید افراد شرکت کننده در رشته های مختلف دوره متوسطه دختر و پسر مدارس جمهوری اسلامی ایران در مجتمع حضور یافتند و مسابقه با شرکت 70 نفر با حضور داوران و عوامل اجرائی برگزار گردید و شرکت کنندگان از آثار خود دفاع نمودند و در پایان نتیجه مسابقه توسط داوران جمع بندی و نفرات برتر انتخاب و به سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند جناب آقای گودرزی سرپرست محترم مدارس از روند برگزاری مسابقه بازدید نمودند و رهنمودهای لازم جهت برگزاری هر چه بهتر مسابقه را ارائه نمودند .