کادر اداری و اجرایی

نام و نام خانوادگی سمت
فرهاد فرهای فر مدیر
جلال الدین محمدی معاون متوسطه اول
بیرانوند معاون متوسطه دوم
تقی آریایی فر معاون ابتدایی
افسانه پوربیاد معاون ابتدایی
معصومه جعفری معاون اجرایی متوسطه
فاطمه نیک خو معاون اجرایی ابتدایی
مشتاق نجفی مشاور
خاطره اکبری مشاور
سکینه پیره رابط عربی
مرتضی حسینیان حسابدار
 زهرا جعفری دبیرخانه 
 معصومه کاظمی پرستار 
 عدنان اسلامی سمعی بصری